Liget - irodalom és ökológia

A Liget új, online kiadása a ligetmuhely.com oldalon érhető el.

 

A liget.org 2015 január-tól csak archívumként működik,

minden friss tartalom az új oldalon érhető el.

 

A folyóiratszámok letölthetőek az alábbi címen:

http://ligetmuhely.com/category/liget/mufaj/folyoirat

Tovább a cikkekhez »
 
 
 
Kállay Géza

 

1959-ben született Budapesten. 1984-ben végzett az ELTE magyar, angol és általános és alkalmazott nyelvészet szakán. Két évig az Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéken volt tudományos segédmunkatárs, majd az Angol Tanszéken (ma: ELTE, Angol-Amerikai Intézet, Anglisztika Tanszék) lett tanár, jelenleg is itt dolgozik egyetemi tanárként. 1991-92-ben Soros Ösztöndíjjal a Leuveni Katolikus Egyetemen tanult, majd itt védte meg 1996-ban Ph.D. disszertációját, mely irodalom és filozófia viszonyáról szól. 1995-ben Fulbright Ösztöndíjjal a Harvard Egyetemen tanult és kutatott Stanley Cavell irányítása mellett. 2003-ban habilitált. 2004-2005-ben szintén Fulbright Ösztöndíjjal a Kaliforniai Egyetem Santa Cruz-i kampuszán adott elő irodalmat és filozófiát. Érdeklődési területei: irodalom és filozófia viszonya, irodalomelmélet, Ludwig Wittgenstein filozófiája, reneszánsz angol dráma, különösen William Shakespeare, drámatörténet.

 

Felesége, Kállay G. Katalin a Károli Gáspár Református Egyetemen tanít amerikai irodalmat. Három leányuk van: Zsuzsanna 1989-ben, Eszter 1994-ben, Mária 1995-ben született.

 

"A nyelv: ismeret, tett, lét. A három együtt, és még így sem tökéletes. De ahogy a tragikus hős teljessége, "tökéletessége" önnön végességének teljes és tökéletes átélésében és elismerésében rejlik, úgy kell nekünk is a nyelv "tökéletességét", valódi teljességét felismernünk abban, hogy hányféle értelemben töredékes."

 

Publikációk  

2014
2014/12 - Kenta úr az alvilágban
2014/9 - „Olyan csunya, mint én” – a hétköznapiság szépsége Kosztolányi Dezső Pacsirtájában [2]
2014/8 - „Olyan csunya, mint én” – a hétköznapiság szépsége Kosztolányi Dezső Pacsirtájában I. rész
2014/6 - Mondhatunk-e többet? – Camus és Wittgenstein
2014/3 - „... szövegedre mástól kell kommentár?“ Shakespeare metafizikai olvasata
2014/1 - Hát akkor most mit mondjunk?

2013
2013/8 - „Ó, teremtésnek roncsolt mesterműve” – Kierkegaard és Lear király
2013/6 - Határok árnyalatai
2013/5 - Hagyományos és mai irodalomtörténet
2013/4 - „Ott találjuk Macbethet”

2012
2012/10 - Egy napfordulásnyi idő
2012/7 - A Bolond nyolcadik levele Cordeliának
2012/3 - Forrásból ered a nagy folyó is“ – Shakespeare forrásainak tartománya
2012/1 - Shakespeare-képek

2011
2011/12 - Ernest Black - 2. rész
2011/11 - Ernest Black | 1. rész
2011/10 - Háló és hal – gondolkodás és valóság
2011/9 - „...És most, Petruchio, beszélj“
2011/8 - Jelentés és önazonosság – Saul Kripke névelméletéről
2011/6 - Az értelmetlen, a kimondhatatlan és az én
2011/4 - „Ezt a sötét éji palotát el nem hagyom” – nevek a Romeo és Júliában
2011/3 - A Bolond hetedik levele Cordeliának
2011/3 - Modernizmus, posztmodernizmus és a krimi újraírása
2011/2 - Onyegin Anyégin
2011/1 - Mi, komédiások, tartsunk össze

2010
2010/12 - Dionüszosz bírói széke előtt – tragikum és komikum
2010/11 - Hitugró
2010/10 - Őzsuta
2010/9 - „Szép szemek... szép szemecske...”
2010/8 - A képzelet Hamlet Egérfogójában
2010/6 - Lámpaláz
2010/5 - A képbe helyező szerkezet
2010/5 - Hallotta a saját hangját – Kámán Balázs kötetéről
2010/4 - A Bolond hatodik levele Cordeliának
2010/3 - „Vén ember, mit cselekszel?” – a „halálos betegség” szorongató öröme: Scrooge, Lear és Kierkegaard
2010/2 - Az idő menete
2010/1 - Aggasztó sejtés

2009
2009/11 - Bűnt izzad
2009/9 - A Bolond ötödik levele Cordeliának
2009/8 - Tragikus atmoszféra
2009/7 - Tragikus atmoszféra
2009/7 - Elmerülve
2009/6 - Féktelen, tomboló felfuvalkodottság
2009/4 - Saját szaga
2009/3 - A Bolond negyedik levele Cordeliának
2009/3 - Közös
2009/2 - A Bolond harmadik levele Cordeliának
2009/1 - Szapulófa

2008
2008/12 - A Bolond második levele Cordeliának
2008/12 - Szó-kép, kép-szó - Ács József-Kolovratnik Krisztián könyvéről
2008/11 - "Olyan művet látsz, mely életet másol" - Shakespeare: Téli rege
2008/10 - A negyedik személy
2008/9 - Leontes a menzán
2008/8 - „Sok-sok sütemény” és „nagy-nagy konyhakés”
2008/7 - „Sötétlő végtelen”
2008/6 - "Zsákot hord hátán az idő, uram"
2008/5 - Kulcsfogalmak kulcsfogalma: metafizika és mélyszerkezet
2008/3 - A Bolond levele Cordeliának
2008/3 - "Olyan mûvet látsz, mely életet másol" - Shakespeare: Téli rege
2008/1 - Hérosz a koszban, avagy a posztmodernizátor

2007
2007/11 - Nevek és névmások
2007/7 - Szóval a képbe
2007/7 - Lélek-ismeret - kötőmódban
2007/5 - Általános vagy személyes?
2007/4 - Caleb sarka
2007/2 - Mi a vers?
2007/1 - Szabad vers (is)?
2007/1 - Távoli sziget

2006
2006/12 - Angela Holleto
2006/8 - A lélek jelenléte
2006/7 - Bölcselet, filozófia, irodalom
2006/4 - „A természet fürge meglopása”: természet, együttélés, irodalom
2006/3 - Dr. El Math
2006/1 - A „tornacipős” Lear

2005
2005/11 - A magyar Vihar
2005/10 - Sárszegrôl nézvést
2005/4 - Engem gondol el
2005/1 - Sok és sakk

2004
2004/9 - A látó olvasóról - Wittgenstein (ars) poeticája kapcsán
2004/8 - E végső csókban múljak el veled: szerelem és halál az Othellóban
2004/5 - Melyik Erasmus-kávéházban
2004/2 - "Semmi vérjel" - Arany János balladájáról

2003
2003/12 - Családi hasonlóság
2003/11 - "De végezz, nyelv, némulj, keserű száj" - Athéni Timon és a visszavont jóság
2003/9 - Caius Iulius Lupus vallomásai
2003/8 - "...Egy szép borító lesz igazi éke"
2003/1 - Drámai pillanat - Platón és Arisztotelész vitája

2002
2002/11 - Lovran, 1939-1965-2002
2002/8 - A nyelv határai
 

 
Liget.org   »   Liget szerzők   »   Kállay Géza
 
replica watches
replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches
replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags
70-640 70-640 642-832 1Z0-051 220-701 642-813 70-411 642-447 300-209 300-207 070-294 itexam911