Liget - irodalom és ökológia

A Liget új, online kiadása a ligetmuhely.com oldalon érhető el.

 

A liget.org 2015 január-tól csak archívumként működik,

minden friss tartalom az új oldalon érhető el.

 

A folyóiratszámok letölthetőek az alábbi címen:

http://ligetmuhely.com/category/liget/mufaj/folyoirat

Tovább a cikkekhez »
 
 
 
Szántó Gábor András

1946-ban született Budapesten. Az ELTE BTK magyar-orosz szakán végzett (1969), ugyanitt lett bölcsészdoktor (1986). Közel négy évtizeden át dolgozott a felsőfokú magyar és orosz irodalmi oktatásban. Részt vett az MTA Irodalomtudományi Intézetében folyó kapcsolattörténeti kutatásokban. Egy ezek keretében készült Majakovszkij-tanulmányát a szovjet nagykövetség letiltatta. (1995-ben Gábor Andor-díjat kapott érte.) Az ELTE TFK-án tartott órái közül leginkább a „Kötelezők – másképpen” speciálkollégiumot kedvelte. Műfordítással is foglalkozott (Puskin, Blok, Majakovszkij, Kandinszkij, Bulgakov). Tevékenyen közreműködött Galgóczy Árpád új Anyegin-fordításának létrehozásában és népszerűsítésében. 2006-ban jelentette meg Babits Halálfiai c. regényének kritikai kiadását (Némediné Kiss Adriennel és T. Somogyi Magdával együtt). Jelenleg a Babits-novellák kritikai kiadásán dolgozik.

 

A folyó azért viselkedik ilyen halkan és szelíden, hogy a „nap” meg ne botoljék a habjai fodrában – vagyis azokban a hullámokban, amelyeket az Úti levelek a gyermekek szőke üstökéhez hasonlított... Ennek az éterien anyagtalan és csodálatos versszaknak a költői telitalálata és kulcsszava a megbotoljék szó, amely a Petőfi-művek tágabb szövegkörnyezetében egy idillnek látszó „horror” iszonyatára döbbenti rá az olvasót. Egy folyó habjaiba botló és azon táncot járó „nap”, illetve egy gyermek üstökébe „botló” és azon „táncoló” apa ugyanis olyan rettenetes dolgot művel, amit hosszú évek múlva sem lehet kiheverni, s amit mindig újabb és újabb versekben kell „szublimálni”. (Babits Mihály Petőfi-képe és a mai Petőfi-kutatás néhány problémája)

Szántó Gábor András
Könyvek
Ehhez a szerzőhöz nem tartozik a Liget gondozásában megjelent, jelenleg megrendelhető könyv.

Babits Mihály: Halálfiai, 1 – 2, Argumentum, 2006. (kritikai kiadás)

Szilárd Léna: Andrej Belij és az orosz szimbolista regény, Széphalom, 2002. (szerk. és ford.)

Az orosz irodalom története 1941-től napjainkig, szerk. Hetényi Zsuzsa, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2002. (társszerző)

A. Marcsenko: Tanúvallomás. A Hruscsov-korszak lágereiről, Korona, 2002. (fordítás)

V. Kandinszkij: A szellemiség a művészetben, Corvina, 1987. (fordítás)

 

 
Liget.org   »   Liget szerzők   »   Szántó Gábor András
 
replica watches
replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches
replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags
70-640 70-640 642-832 1Z0-051 220-701 642-813 70-411 642-447 300-209 300-207 070-294 itexam911