Liget - irodalom és ökológia

A Liget új, online kiadása a ligetmuhely.com oldalon érhető el.

 

A liget.org 2015 január-tól csak archívumként működik,

minden friss tartalom az új oldalon érhető el.

 

A folyóiratszámok letölthetőek az alábbi címen:

http://ligetmuhely.com/category/liget/mufaj/folyoirat

Tovább a cikkekhez »
 
 
 
Kovács Gábor

1959-ben született Gyöngyösön. Az ELTE filozófia-történelem szakán 1984-ben diplomázott. 1988-tól az MTA Filozófiai Kutatóintézetében dolgozik, jelenleg mint tudományos főmunkatárs. 2004-ben védte meg Bibó István politikai filozófiája című doktori disszertációját. 

Szakterülete a 20. századi magyar és egyetemes politikai filozófia, valamint politikai eszmetörténet.

 

"Ha Bibó ma ülne le írógépe elé, írásaiban bizonyára erős lenne a korkritikai attitűd. Föltehetően élesen kritizálná a nyelvhasználatot, amely a társadalmat nyertesekre és vesztesekre osztja fel, s voltaképpen a 19. századi szociáldarwinizmus posztmodern bőrbe kötött 21. század eleji kiadása. Aligha vívná ki tetszését az ezredvég korlátozatlan és talán korlátozhatatlan globális technokapitalizmusa, amely radikálisan megváltoztatja, átstrukturálja a kései modernitás társadalmának politikai szféráját, és megkérdőjelezi hagyományos politikai fogalmaink használhatóságát. A lean state, a karcsú állam neoliberális fogantatású és a politikai pragmatizmus jól szabott yuppie öltönyében fellépő ideológiája sem váltana ki benne különösebb lelkesedést."

/Az európai egyensúlytól a kölcsönös szolgáltatások társadalmáig. Bibó István, a politikai gondolkodó./

Kovács Gábor
Publikációk  

2014
2014/12 - Világ vadjai, egyesüljetek, avagy a Gutenberg-galaxison innen és túl
2014/11 - Szeretve gyűlölni, avagy gyűlölve szeretni
2014/9 - A poliszdemokráciától a poszt-demokráciáig
2014/8 - „Nincs, de volna rá kereslet” – avagy az örök antiszemita esete a bolygó zsidóval
2014/7 - Az értelmiség útja – hova is?

2013
2013/7 - Politika, civilizáció, természet – Bibó István és az ökológia (2)
2013/6 - Politika, civilizáció, természet – Bibó István és az ökológia

2012
2012/11 - A Könyv, a Háló, a Légy, az (Ingyen)Leves és a Pók

2010
2010/7 - Kezdetben vala a sebesség
2010/2 - A koncentrációs tábortól a menedzserkapitalizmusig – A modernitás rövid története paradoxonokban elbeszélve
2010/1 - A szociális probléma

2009
2009/12 - Civilizáció, modernitás, Európa – a kőbaltától a Technopoly-ig – 2. rész
2009/11 - Civilizáció, modernitás, Európa – a kőbaltától a Technopoly-ig – 1. rész
2009/10 - Mi is hát a populizmus? - 2. rész
2009/9 - Mi is hát a populizmus? – 1. rész
2009/8 - A zöldek és a technológiai világrend
2009/4 - Tömeg
2009/3 - Föld-etika

2008
2008/12 - A technokratikus társadalom víziói
2008/9 - A mechanikus időtől az organikus időig - 2. rész
2008/8 - Az organikus idôtôl a mechanikus idôig - 1. rész
2008/6 - A Léthétől az örökkévalóság pereméig
2008/2 - Kié a hatalom?

2007
2007/8 - Frankensteintől a zöldekig - a modern kultúrkritika és a gép
2007/1 - Hazugságok és hisztériák

2006
2006/8 - Cézárok kora?
2006/6 - A haladástól a globalizációig
2006/5 - Az egydimenziós ember esete a technokráciával

2005
2005/10 - A szelíd ellenállás anatómiája
2005/3 - Amerika - a legrégebbi demokrácia vagy posztmodern birodalom

2004
2004/4 - Erőszak és civilizáció
2004/2 - Információ, hatalom, társadalom

2002
2002/8 - Harmadikutas magyar gondolkodók
Könyvek
 
A Liget gondozásában megjelent, a honlapon megtekinthető az alábbi linkre kattintva:
Frankensteintől a zöldekig - a gép és kritikusai , Liget, 2010.
Az utolsó kísértés - változatok a hatalomra, Liget, 2008.
A megátalkodott jóhiszeműség esélyei, Liget, 2001.

A megátalkodott jóhiszeműség esélyei. Eszmetörténeti tanulmányok. Liget, 2001.

Az európai egyensúlytól a kölcsönös szolgáltatások társadalmáig. Bibó István, a politikai gondolkodó. Argumentum Kiadó, Bibó István Szellemi Műhely, 2004.

 

 
Liget.org   »   Liget szerzők   »   Kovács Gábor
 
replica watches
replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches
replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags
70-640 70-640 642-832 1Z0-051 220-701 642-813 70-411 642-447 300-209 300-207 070-294 itexam911