Liget - irodalom és ökológia

A Liget új, online kiadása a ligetmuhely.com oldalon érhető el.

 

A liget.org 2015 január-tól csak archívumként működik,

minden friss tartalom az új oldalon érhető el.

 

A folyóiratszámok letölthetőek az alábbi címen:

http://ligetmuhely.com/category/liget/mufaj/folyoirat

Tovább a cikkekhez »
 
 
 
Kelemen János

1943-ban született Kassán. Olasz–orosz, valamint filozófia szakot végzett a JATE-n és az ELTE-n. 1967-től egyetemi oktató, 1984-től egyetemi tanár. 1986 és 1990 között, illetve 1996-tól az ELTE BTK Filozófiai Tanszékcsoportjának vezetője. 1990 és 1995 között a Római Magyar Akadémia igazgatója, 1995 és 1997 között a szegedi Olasz Tanszék vezetője. Jelenleg az ELTE BTK Filozófiai Intézetének és Doktori Iskolájának igazgatója. Több hazai és külföldi kitüntetésben részesült: Sabetia Ter (Nápoly, 1992); Valitutti-díj (Salerno, 1995); az MTA Ránki-díja (1998); Premio Internazionale Benedetto Croce (Messina, 2003); Széchenyi-díj (2007). 2004-től az MTA levelező tagja. 

Kutatási területe a nyelvfilozófia és a történelemfilozófia, valamint az olasz filozófia története és Dante munkássága.

Kelemen János
Könyvek
Ehhez a szerzőhöz nem tartozik a Liget gondozásában megjelent, jelenleg megrendelhető könyv.

A nyelvfilozófia kérdései Descartes-tól Rousseau-ig, Budapest: Kossuth Könyvkiadó, 1977;

Nyelv és történetiség a német klasszikus filozófiában, Budapest: Akadémiai Kiadó, 1990; 

Profili ungheresi e altri saggi, Soveria Manelli, Messina: Rubbettino, 1994; 

Idealismo e storicismo nellopera di Benedetto Croce, Soveria Mannelli, Messina: Rubbettino, 1995;

Olasz hermeneutika Crocétól Ecóig, Budapest: Kávé Kiadó, 1998;

Az ész képe és tette. A történeti megismerés idealista elméletei, Budapest: Atlantisz, 2000;

A filozófus Dante. Művészet- és nyelvelméleti expedíciók, Budapest: Atlantisz, 2002.

 

 
Liget.org   »   Liget szerzők   »   Kelemen János
 
replica watches
replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches
replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags
70-640 70-640 642-832 1Z0-051 220-701 642-813 70-411 642-447 300-209 300-207 070-294 itexam911