Liget - irodalom és ökológia

A Liget új, online kiadása a ligetmuhely.com oldalon érhető el.

 

A liget.org 2015 január-tól csak archívumként működik,

minden friss tartalom az új oldalon érhető el.

 

A folyóiratszámok letölthetőek az alábbi címen:

http://ligetmuhely.com/category/liget/mufaj/folyoirat

Tovább a cikkekhez »
 
 
 
Hegedűs Gábor

Budapesten született 1946-ban. 1970-ben szerzett diplomát az ELTE TTK matematikus szakán, majd 1983-ban kandidátusi fokozatot a Leningrádi Állami Egyetemen. Matematikai szakterülete az operációkutatás és az extremális algebra; ilyen tárgyú cikkei a 80-as évek első felében jelentek meg. Informatikusként (programozó, rendszerszervező, adatbázis tervező, rendszerintegrátor, szakértő stb.) dolgozott. Informatikai szakterülete elsősorban a rendszerek építését segítő technológiák adaptálása, kidolgozása és bevezetése, jó adatbázisok készítése. Ő tervezte (fiai programozták) a Britannica Hungarica kiadói szoftverét. Beszél oroszul és angolul, szívesen olvas latinul.

"A matematikát úgy szokás emlegetni, mint a biztos tudás területét, pedig
−    matematikai eszközökkel nem választható ki a természetnek megfelelő axiómarendszer;
−    a matematika nem dolgozhat akármilyen általános fogalmakkal (pl. összes halmaz halmaza, önmagukat nem tartalmazó halmazok halmaza stb.);
−    az axiómarendszerek nem lehetnek teljesek abban az értelemben, hogy mindig lesznek olyan kérdések, amelyek az axiómarendszerben föltehetők, de az axiómákból nem következik rájuk válasz (vö. Gödel tétel);
−    nem sikerült belátni az alapvető axiómarendszerek ellentmondásmentes voltát, csak azt, hogy ezek egyszerre ellentmondásosak vagy ellentmondásmentesek;
−    a bizonyításokból nem küszöbölhető ki az emberi tévedés lehetősége.
Milyen a bizonytalan, amikor ilyen a biztos?!"

Hegedűs Gábor
Könyvek
Ehhez a szerzőhöz nem tartozik a Liget gondozásában megjelent, jelenleg megrendelhető könyv.
 

 
Liget.org   »   Liget szerzők   »   Hegedűs Gábor
 
replica watches
replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches
replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags
70-640 70-640 642-832 1Z0-051 220-701 642-813 70-411 642-447 300-209 300-207 070-294 itexam911