Liget - irodalom és ökológia

A Liget új, online kiadása a ligetmuhely.com oldalon érhető el.

 

A liget.org 2015 január-tól csak archívumként működik,

minden friss tartalom az új oldalon érhető el.

 

A folyóiratszámok letölthetőek az alábbi címen:

http://ligetmuhely.com/category/liget/mufaj/folyoirat

Tovább a cikkekhez »
 
 
 
Bárkán György

1942-ben született Budapesten. Az ELTE BTK-n pszichológusként és magyar-lélektan szakos tanárként diplomázott, majd filozófiai főiskolát végzett. Dolgozott a Péterfy Sándor u. Kórházban, a Magyar Posztógyárban, a Munkaügyi Minisztérium Módszertani Intézet – Társadalomtudományi Intézetében, az MTA Pedagógiai Kutatócsoportjánál, majd vezető pszichológusként a Csepel Autógyár Ergonómiai Laboratóriumában és a Psychotest Lélektani Laboratóriumban.

Érdeklődési területe: pszichoterápia, szociálpszichológia-pszichoszociológia, filozófiai és esztétikai (művészet)lélektan

 

Kezdeteimtől az az egyetlen, fő dolog izgatott, amit ember és társadalom, ember és világa kölcsönhatásának nevezhetünk, a „kívül és a belül” egyszerre és együtt. Mögötte persze az egységes emberkép, természetesen belső ellentmondásaival, vagy fordítva, az ellentmondásos ember, amint a mélyből egységre való igénye s valódi egysége a felszínre tör, diszciplínák sziklás buktatóit között a DISZCIPLÍNÁT kerestem, amely ezt megjeleníti. Ez az egységes, közös gondolati alap sejlik föl esszéim, pszichológiai, filozófiai-esztétikai, nyelv- és irodalomtudományi tanulmányaim mögött.

Bárkán György
Könyvek
Ehhez a szerzőhöz nem tartozik a Liget gondozásában megjelent, jelenleg megrendelhető könyv.

Fontosabb publikációk:

Vidékről származó fiatal munkások urbanizációs kérdései. Kézirat, Budapest, 1968. Egyes fejezetei különböző folyóiratokban láttak napvilágot.

Kép, kultúra, társadalom I – III. - In: Fotóművészet, 1972/ 4., 1973/1- 2. sz.

Munkásifjúság és szocializáció. - In: Közgazdasági Szemle, 1972/6. sz.

A pszichológia szerepe a századforduló társadalomtudományi megújulásában. - In: Magyar Pszichológiai Szemle, 1983/4. sz.

Hogyan alakult ki az értékválság? - Kritika, 1988/5. sz.

A faji előítélet és a Holocaust szépirodalmi ábrázolása. - In. A modern regény Közép-Európában. – Szegedi Egyetem, 1995.

A túléléstől a gyógyulásig. - In: SOTE Magatartáskutató Intézet kiadványai, IV. Kötet. 1996.

Napló, dokumentum, műalkotás. - In: Holocaust Füzetek, 1997.

Személyes tudás, tehetség, politika. - Élet és Irodalom, 2002. szeptember 20. sz. (XVl/38.) 

Arthur Koestler, a pszichológus. In: Pro Philosophiae, 35. sz, 2005.

Ébrenjárók, alvajárók. In: Polonyana, 2005/ 1-2. sz. 

 

 
Liget.org   »   Liget szerzők   »   Bárkán György
 
replica watches
replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches replica watches
replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags
70-640 70-640 642-832 1Z0-051 220-701 642-813 70-411 642-447 300-209 300-207 070-294 itexam911